Compositions

Die Macht der Gewohnheit

for two vocal soloists (soprano and bass or baritone), choir and percussion (2011, 14’)

first performance: Eindhoven/The Netherlands, Plaza Futura, December 1st 2011, by Asko Kamerkoor (conductor Jos Leussink) and Ryoko Imai (percussion), for Axesjazzpower

In Thomas Bernhards Die Macht der Gewohnheit spreekt de circusdirecteur Caribaldi tegen zijn circusartiesten - vooral tegen zijn jongleur. Caribaldi's verhaal is een lange aanklacht tegen luiheid en ongedisciplineerdheid, maar bevat ook een flink aantal uitspraken waarin Bernhards levendige en genuanceerde denken over kunst en individu wordt blootgelegd.

In Marinissens werk wordt met een selectie uit Caribaldi's uitspraken, gezongen door een solo mannenstem, een serie van 39 vocale oefeningen voor vierstemmig koor aangezwengeld. Basismateriaal is daarbij een reeks van 44 vierstemmige akkoorden en een unisono c'. Enkele citaten van de jongleur, eerder peinzend van aard, worden gezongen door een solo vrouwenstem. Een slagwerkpartij voorziet het stuk van extra kleuren, diepe bassen en ritmische energie.

In de eerste helft van de compositie worden de vocale oefeningen door het vierstemmige koor in haalbare tempi uitgevoerd. Wanneer alle 44 akkoorden hebben geklonken is de rol van de solisten uitgespeeld en werkt het koor zich met gestaag toenemende snelheid achterstevoren door het materiaal heen, tot men bij het begin van het stuk is teruggekeerd - een virtuoze acrobatische act zonder vangnet...

Sidebar Title

This is the sidebar section of the main content area in the Theme. You can choose to display the sidebar on either the left, right-hand side of the main content area or at the bottom.